„INNOWACJE, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE ...”

 

STRATEGIA ROZWOJU DYSCYPLINY INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
GÓRNICTWO I ENERGETYKA W INSTYTUCIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I BIOTECHNOLOGII W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

W LATACH 20212027


Zapraszamy na stronę wydarzenia

 

Podsumowanie Seminarium Biogaz

Uprawnienia nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Wznowienie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1 dla Dr hab. Agnieszki Dołhańczuk-Śródki, prof. UO

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

 

PROJEKT BIOSTRATEG

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG“Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuNumer umowy: BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

 

Jednym z podstawowych celów projektu jest utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego w zakresie badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Współpraca na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki – dr inż. Barbara Włodarczyk, dr inż. Paweł P. Włodarczyk. Realizowane zadania: – rozwiązanie edukacyjne i promocyjne w zakresie fotowoltaiki.

Współpraca na rzecz rozwoju biogazu i biometanu

Współpraca na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO. Realizowane zadania: – bioodpady oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych – mechanizmy wspierające i promujące, w tym rozwoju kadr i systemu kształcenia.

Projekt:

Projekt: “Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii”

Cele zadania
Cel podstawowy pozyskanie efektywnych grzybni dikariotycznych P. ostreatus o właściwościach
nicieniobójczych
mogących stanowić bazę dla dalszych badań.
Cele pośrednie:
Wyselekcjonowanie ze środowiska izolatów P. ostreatus.
Otrzymanie owocników z pozyskanych grzybni oraz zbiór basidiospor.
Wyprowadzenie kultur monokariotycznych z basidiospor P. ostreatus, ich krzyżowanie, i
wyprowadzenie tą drogą nowych grzybni
heterokariotycznych.
Charakterystyka uzyskanych grzybni, w tym molekularna grzybni.
Ocena właściwości (efektywności) nicieniobójczych w warunkach laboratoryjnych grzybni (grzybnie
mateczne i potomne)
.

%

Skuteczność naszych badań

Projekt oczyszczania wody na dużym jeziorze Turawskim

Projekt zrealizowany w Turawie jest wart niemal 10 mln złotych, z czego prawie 8 mln sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA PROJEKTU 

Projekt oczyszczania turawy NTO

 

Podsumowanie i efekt pracy zespołu “Superbugs”

Na Uniwersytecie Opolskim w dniach 20-24 maja odbywały się Międzynarodowe Warsztaty i Seminarium Naukowe “RAISING PUBLIC AWARENESS ABOUT ANTIBIOTIC

RESISTANCE THROUGH SERVICE-LEARNING” stanowiące podsumowanie i efekt pracy zespołu “Superbugs” (dr hab. prof. UO Ewa Moliszewska, mgr inż. Patricia Hendel, dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis) z Uniwersytetu Opolskiego.

Zobacz galerię z wydarzenia

Wydarzenie jest efektem ponad rocznej interdyscyplinarnej współpracy zespołów naukowców i studentów z czterech europejskich uczelni z: Walencji, Palermo, Moguncji i Opola. Spotkanie w Opolu zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (dr hab. prof. UO Ewa Moliszewska, mgr inż. Patricia Hendel) oraz Instytut Nauk Pedagogicznych (dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis).

W warsztatach brali udział pracownicy naukowi Associate Prof. Dr Belén Fouz, Associate Prof. Dr Sergi Maicas oraz studenci z Uniwersytetu w Walencji.

W seminarium naukowym uczestniczyli on-line także naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Gutenbera w Moguncji – dr Nazzareno Dominelli oraz Uniwersytetu w Palermo – prof. Domenico Schillaci. Prezentacje naukowe przedstawiali studenci i naukowcy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych.

Częścią wydarzenia były warsztaty przeprowadzone w Liceum nr II w Opolu – dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie!

W planie mamy kolejne działania zespołu “Superbugs” zmierzające do uświadomienia źródeł pochodzenia i szerzenia się oraz znaczenia społecznego anybiotykooporności u bakterii!

Wydarzenie było współfinansowane przez Sojusz Forthem.

Logo Uniwersytetu Opolskiego

ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994© Uniwersytet Opolski

 

NOWE PUBLIKACJE

 

 
W dniu 27 lipca 2023 r. została opublikowana nowa pozycja naukowa, której jednym z redaktorów jest dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO.
 
Książka pod tytułem “The Chemical Dialogue Between Plants and Beneficial Microorganisms” wydawnictwa Elsevier Academic Press dostracza informacji na temat pożytecznych dla roślin mikroorganizmów i ich wpływu na rośliny.
 
Zawiera także szczegółowe informacje na temat mechanizmu działania różnych pożytecznych dla roślin mikroorganizmów, różnic między nimi oraz ich wzajemnej sygnalizacji. W książce znajdziemy również rozdział “Rhizoctonia spp.: as beneficial and mycorrhizal fung”, którego autorkami  są dr Małgorzata Nabrdalik i mgr inż. Patrycja Hendel.

 

Ulotka publikacji

 

“Przy tej termicznej przeróbce odpadów mówimy o bardzo kontrolowanym procesie i wysegregowanym odpadzie. To nie jest tak, ze my bierzemy jakieś pojemniki z odpadami i wrzucamy do kotła i spalamy. My mówimy o bardzo racjonalnej gospodarce, która polega na wysegregowaniu frakcji, która jest frakcją energetyczną, wykorzystaniu pozostałych odpadów we właściwy sposób i to zapewnia, że dla środowiska uciążliwość tych procesów będzie zdecydowanie mniejsza niż teraz jest ze składowiskami odpadów – tak o planach dotyczących inwestycji między innymi w spalarnię odpadów w Opolu powiedział gość popołudniowego pasma publicystycznego, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego dr inż. Dariusz Suszanowicz.”

 

Absolwentka kierunku Biotechnologii Pani Paulina Wells obroniła pracę doktorską w Department of Chemistry & Biomolecular Science, Clarkson University w Potsdam, NY, USA

Miło nam poinformować, że absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, kierunku Biotechnologia, specjalność biotechnologia stosowana, Pani Dr. Paulina Wells (z domu Kulpa), w dniu 26 kwietnia 2022 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Development of Novel Portable Biosensors for Biomarkers and Drug Analysis with Smartphone-Adapted Readout” wykonaną pod kierunkiem Prof. Evgeny Katz i Prof. Artem Melman, w Department of Chemistry & Biomolecular Science, Clarkson University w Potsdam, NY, USA.

Pani Paulina studiowała na kierunku Biotechnologia, prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Instytucie Biotechnologii (obecnie Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii) w latach 2016-2018. Aktywnie korzystała z możliwości studiowania i szkolenia w ramach programu Erasmus+ oraz możliwości rozwijania swojej znajomości języka angielskiego w trakcie zajęć z ETA-Polish-American Fulbrigt Commision. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobry. Pracę magisterską pt.: „Ocena całkowitej aktywności celulolitycznej wybranych szczepów Rhizopus spp.” wykonała pod kierunkiem Dr hab. Ewy Moliszewskiej, prof. UO.

Studenci kierunku Biotechnologia zaangażowani w projekt Forthem „Superbugs- citizen science”

Zobacz ostatnie wydarzenie w projekcie i wideo podsumowujące

W ramach projektu Forthem „Superbugs- citizen science” studenci socjologii i biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji współpracowali w międzynarodowym zespole w celu wzmocnienia świadomości społecznej o zagrożeniu superbakteriami.

W dniach 26-30 września 2022 r. studenci socjologii i biotechnologii wraz z  dr Iwoną Sobieraj oraz dr Karoliną Kupis wzięli udział w międzynarodowym projekcie studenckim, zorganizowanym w ramach konsorcjum Forthem, który dotyczył zwiększania świadomości społecznej o zagrożeniu superbakteriami. W ramach projektu realizowanego przez opolskich studentów do Moguncji przyjechało kilkunastu studentów z czterech partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w  Palermo, Uniwersytetu w Mainz oraz z Uniwersytetu Opolskiego wraz z wykładowcami.

Był to pierwszy etap realizacji projektu, w którym uczestnicy brali udział w przygotowanych przez siebie warsztatach dotyczących zwiększania świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe używanie antybiotyków, w projektowaniu narzędzi badawczych potrzebnych do badania zmiany postaw oraz w praktycznych zajęciach laboratoryjnych.

Projekt jest kontynuacją międzynarodowego projektu zainicjowanego  przez profesor Belén Fouz i  profesora Sergi Macias (Wydział Mikrobiologii i Ekologii, Wydział Biologii) Uniwersytetu w Walencji (UV), a opiekę w Polsce nad projektem pełnią dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO, dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis oraz mgr inż. Patrycja Hendel.

Kolejny etap projektu realizowany będzie już w Polsce. Będzie obejmował on zwiększanie świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodzin. Ale o tym wkrótce….

Zdjęcia