Badania, innowacje, interdyscyplinarność...

Misją Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie biotechnologii środowiska, monitoringu a także ochrony i kształtowania środowiska.

Skontaktuj się z nami

Aktualności

„BADANIA, INNOWACJE, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ…”

Misją Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie biotechnologii środowiska, monitoringu a także ochrony i kształtowania środowiska.

Sprawozdanie z wykładu

Sprawozdanie z wykładu

W dniu 26.04.2021, w ramach przedmiotu Podstawy projektowania i IT dla inżynierów, prowadzonego przez dra inż. Pawła Ratusznego, odbyły się zajęcia prowadzone gościnnie przez przedstawiciela firmy Hoval, pana Mariusz Bylińskiego.

czytaj dalej
Pan Andrzej Kłos z tytułem profesora !!!

Pan Andrzej Kłos z tytułem profesora !!!

Mamy zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. nadał Panu Andrzejowi Kłosowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Prof. dr hab. Andrzej...

czytaj dalej
Rękawiczki – Zaproszenie do składania ofert

Rękawiczki – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup rękawiczek. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na zakup...

czytaj dalej
Siatki i taśmy – Zaproszenie do składania ofert

Siatki i taśmy – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup siatek i taśm. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na zakup...

czytaj dalej
Światowy dzień wody – uczczony

Światowy dzień wody – uczczony

Pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego współorganizowali obchody  Światowego Dnia Wody 2021. Koordynatorem działań w tym zakresie na terenie miasta Opola – wzorem lat ubiegłych – było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z...

czytaj dalej
Światowy Dzień Wody 2021

Światowy Dzień Wody 2021

Zapraszamy na Światowy Dzień Wody 2021 Światowy Dzień Wody to okazja, by 22 marca 2021 r. zastanowić się nad niedocenianym, a niezwykle cennym  dobrem – wodą. Pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego zapraszają na ciekawe spotkania  na platformie MS Teams. Z tej...

czytaj dalej

Publikowanie

Projekty dydaktyczne

Interreg 2018-2021

Interreg 2018-2021

Projekt dotyczy problemu zatrudnienie absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrodniczych, w słabych ekonomicznie regionach przygranicznych.

Interreg VA (2014-2020)

Interreg VA (2014-2020)

Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

Sekretariat

Dane kontaktowe

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

ul. Kard B. Kominka 6, 6a
45-032 Opole

tel. +48 77 401 60 50
tel. +48 77 401 60 51

e-mail: iisib@uni.opole.pl

Godziny pracy sekretariatu

 Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30