Badania, innowacje, interdyscyplinarność...

Misją Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie biotechnologii środowiska, monitoringu a także ochrony i kształtowania środowiska.

Skontaktuj się z nami

Aktualności

„BADANIA, INNOWACJE, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ…”

Misją Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie biotechnologii środowiska, monitoringu a także ochrony i kształtowania środowiska.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1: Przedmiotem zapytania jest możliwość przyjęcia zlecenia w formie umowy cywilno-prawnej z Uniwersytetu Opolskiego jako Wykonawca badań w zadaniu: Badanie toksyczności grzybni względem nicieni Heterodera schachtii.Przedmiotem zapotrzebowania...

czytaj dalej
Odczynniki – Zaproszenie do składania ofert

Odczynniki – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup odczynników Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na zakup...

czytaj dalej
Materiały laboratoryjne – Zaproszenie do składania ofert

Materiały laboratoryjne – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów laboratoryjnych Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych,...

czytaj dalej
Sprawozdanie z wykładu

Sprawozdanie z wykładu

W dniu 26.04.2021, w ramach przedmiotu Podstawy projektowania i IT dla inżynierów, prowadzonego przez dra inż. Pawła Ratusznego, odbyły się zajęcia prowadzone gościnnie przez przedstawiciela firmy Hoval, pana Mariusz Bylińskiego.

czytaj dalej
Pan Andrzej Kłos z tytułem profesora !!!

Pan Andrzej Kłos z tytułem profesora !!!

Mamy zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. nadał Panu Andrzejowi Kłosowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Prof. dr hab. Andrzej...

czytaj dalej
Rękawiczki – Zaproszenie do składania ofert

Rękawiczki – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup rękawiczek. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na zakup...

czytaj dalej
Siatki i taśmy – Zaproszenie do składania ofert

Siatki i taśmy – Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup siatek i taśm. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na zakup...

czytaj dalej

Publikowanie

Projekty dydaktyczne

Interreg 2018-2021

Interreg 2018-2021

Projekt dotyczy problemu zatrudnienie absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrodniczych, w słabych ekonomicznie regionach przygranicznych.

Interreg VA (2014-2020)

Interreg VA (2014-2020)

Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

Sekretariat

Dane kontaktowe

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

ul. Kard B. Kominka 6, 6a
45-032 Opole

tel. +48 77 401 60 50
tel. +48 77 401 60 51

e-mail: iisib@uni.opole.pl

Godziny pracy sekretariatu

 Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30