Ze smutkim przychodzi nam powiadomić, że 23 lutego 2023 roku odszedł od nas dr inż. Paweł Ratuszny długoletni pracownik Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Dr inż. Paweł Ratuszny urodził się 18 września 1971 roku. Tytuł magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1995 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Stopień doktora nauk technicznych, w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, uzyskał w 2003 na Politechnice Opolskiej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz monografii.

Od 2004 roku zatrudniony był na stanowisku adiunkta na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Prowadził badania podstawowe i eksploatacyjne dot. procesów mechanicznych, materiałów sypkich, zagadnień inżynierii środowiska i odnawialnych źródeł energii. Był organizatorem Konferencji Naukowych „Odnawialne Źródła Energii – teoria i praktyka”. Za swoją działalność, na rzecz propagowania odnawialnych źródeł energii, uhonorowany nagrodą „Zielonego Feniksa”.

Wybitny pedagog, którego zajęcia były bardzo wysoko oceniane przez studentów. Umiejętnie wplatał zagadnienia z życia codziennego do treści prowadzonych zajęć. Był bardzo uczynny i pogodny, zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i studentami.

Pawle – pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Ceremonia pogrzebowa została odprawiona w nowej kaplicy w dniu 28.02.2023 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Opolu-Półwsi, po której nastąpiło odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.  O czym zawiadamiła pogrążona w smutku Rodzina.

Wznowienie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1

Przedłużenie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1 dla Pani Dyrektor Instytutu dr hab. Agnieszki Dołhańczuk-Śródki, prof. UO na kolejne pięć lat zgodnie z decyzją z dnia 11 maja 2022 r. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Przeczytaj więcej informacji

Nasi studenci znów w akcji w dniu 27.01.2023 r. w ramach projektu Forthem- „Wzmocnienie świadomości społecznej o antybiotykooporności poprzez service learning”

Jesteśmy dumni z faktu, że w ramach projektu Forthem studenci biotechnologii wraz z koordynatorami odwiedzili kolejną szkołę na terenie Opolszczyzny. Tym razem rozpowszechniali swoją wiedzę naukową w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu”.

W czasie lekcji studenci opowiadali o problemach związanych z nadmiernym wykorzystywaniem antybiotyków w hodowli zwierząt oraz nieodpowiednim stosowaniem antybiotykoterapii i zagrożeniach związanych z antybiotykopornością.

Uczniowie mieli szansę także zapoznać się z techniką odczytu antybiogramu, sprawdzili również swoją wiedzę w quizie.

Jest to już drugie opolskie liceum, które nasi studenci zaangażowali w akcję promującą zdrowe podejście do problemu antybiotykooporności.

W 2023 roku planowane jest rozszerzenie projektu na inne szkoły ponadpodstawowe i dalsza popularyzacja wiedzy.

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja "Ekologiczne aspekty zastosowania alternatywnych źródeł energii"

W dniu 14.10.22 r odbyła się Konferencja “Ekologiczne aspekty zastosowania alternatywnych źródeł energii” w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Zakrzowie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Tematem prelekcji były rozważania na temat kierunku rozwoju sytuacji energetycznej Europy oraz zastanowienie się nad możliwościami wdrażania technologii i ścieżce kreowania się jako głównego źródła zasiania wodoru w perspektywie 25-30 tzw. zielonej energii.

W konferencji wziął udział dr inż. Dariusz Suszanowicz w wypowiedzi na temat “Badania zastosowań odnawialnych źródeł energii, prowadzone w instytucie Inżynierii środowiska i Biotechnologii “.

 

 

Porozumienie o współpracy z Fundacją "Zielony Feniks"

W dniu dzisiejszym 1 września 2022 r. Uniwersytet Opolski reprezentowany przez Dyrektora Instytutu dr hab. Agnieszkę Dołhańczuk-Śródkę, prof. UO zawarł porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Energetyki “Zielony Feniks” z siedzibą w Opolu. Na mocy porozumienia strony podejmą współpracę w realizacji wspólnych inicjatyw promocyjnych, badawczych i dydaktycznych.

 

Projekt Naukowo - badawczy w ramach Programu dla Naukowców z Ukrainy: "Rozkład mikrobiologiczny grzybni"

W ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii realizuje projekt naukowo badawczy z ramienia Narodowego Centrum Nauki w dyscyplinie – fitopatologia, mikologia, mikrobiologia.

Koordynatorem projektu pt.:“Zastosowanie abiotycznych i biotycznych ekstremalnych czynników do izolacji drobnoustrojów do zwalczania chorobotwórczego grzyba Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB”, jest dr.hab. Ewa Moliszewska, prof.UO.

Naukowcem prowadzącym badania w jest Dr Vira Hovorukha, projekt tytuł oryginalny: “Application of abiotic and biotic extreme factors for the isolation of microorganisms for the control of pathogenic fungus Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB“.

The development of new effective microbiological methods to control plant phytopathogens is an urgent issue today. However, the isolation of microorganisms that can control the population of phytopathogens is mostly empirical and random. Therefore, it is important to develop the new approaches that will provide the guaranteed obtaining of effective microbial community capable to infectand control mycelia and be safe to the environment.

Nadanie stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Olosiowi

Link do pracy doktorskiej

Uchwałą z dnia 21 lipca 2022 r. Rady dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energrtyki Politechniki Śląskiej mgr. Grzegorz Oloś otrzymał stopień doktora:

–  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

– w dyscyplinie inżyieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Projekt Naukowo - badawczy w ramach Programu dla Nauowców z Ukrainy: "Termdynamika w zwalczaniu nicieni"

W ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii realizuje projekt naukowo badawczy z ramienia Narodowego Centrum Nauki w dyscyplinie – fitopatologia, mikologia, mikrobiologia.

Koordynatorem projektu pt.:”Zastosowanie predykcji termodynamicznej do optymalizacji biologicznych metod zwalczania fitopatogennych Nematoda”, jest dr.hab. Ewa Moliszewska, prof.UO. 

Naukowcem prowadzącym badania jest Prof. Oleksandr Tashyrev, oryginalny tytuł projektu:“Application of the thermodynamic prediction for the optimization of biological methods of control of phytopathogenic Nematoda”

Soil phytopathogenic Nematoda cause great damage to agricultural plants. New biological control methods are being developed to neutralize them. Thus, fungi species of Basidiomycota are effective biological enemies of phytopathogenic Nematoda. However, to increase the effectiveness of their application, it is necessary to conduct research to optimize the growing conditions of Basidiomycetes in soil.

Porozumienie o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Anderwald Sp.k

Dnia 31 sierpnia 2022 r. doszło do korzystnego porozumienia o współpracy  zakresie realizacji przedsięwzięcia  “Technologia uprawy rzepaku ozimego z technologii bezorkowej przy użyciu głębosza z nadbudowanym siewnikie marki HE-VA Su – Tiller”.  Uniwersytet Opolski reprezentowany przez Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii wraz z Zespołem Badawczym Ochrony Powierzchni Ziemi nawiązali współpracę z firmą Adnderwald Sp.k, która była podłożem do podpisania niniejszego porozumienia.

Zmiany klimatyczne rozmowa z dr hab. inż. Tomaszem Ciesielczukiem

Wywiad w Radio Opole

Dnia 16 sierpnia 2022 r. Pani Katarzyna Zawadzka przeprowadziła wywiad w Radio Opole z dr hab. inż Tomaszem Ciesielczukiem podczas audycji  “Ze zdrowiem…” na temat  zmian klimatycznych i rosnących temperatur.