Seminarium Biogaz

Jako element współczesnej gospodarki

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii
Uniwersytetu Opolskiego

 

EKOAMRET sp. z o.o.

 

Fundacja Śląskie Magazyny Energii

Formularz rejestracyjny / Registration

Zapraszają naukowców, specjalistów, praktyków oraz

przedstawicieli jednostek samorządowych do udziału w

  • Seminarium

    „Biogaz jako element współczesnej  gospodarki”

  • które odbędzie się w formie hybrydowej

    23-24 marca 2023 roku

Kliknięcia

CELE

Celem seminarium jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy, nowych rozwiązań oraz perspektyw i kierunków rozwoju obszarów związanych z biogazem, a także wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kliknięcia

 

Tematyka seminarium:

 

•Strategie rozwoju biogazowni

•Biogazownie – technologie i praktyka

•Biometan – cele i wyzwania

•Rynek biogazu i biometanu

•Zagospodarowanie pofermentu

•Pozyskiwanie biogazu ze składowisk

•Biogaz  ekologicznym źródłem wodoru

•Biogaz w aspekcie administracyjnym

Kliknięcia

W ramach Seminarium przewidziany jest również wyjazd

studyjny do biogazowni ENERGY – Zalesie sp. z.o.o.,

24.03.2023r.*

 

* Transport po stronie organizatora – liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

*Istnieje możliwość dojazdu własnym środkiem transportu, liczba wejściówek nieograniczona.

Kliknięcia
Ramowy Plan wydarzenia

Ramowy Plan wydarzenia:

23.03.2023 r.

Rozpoczęcie o godzinie 9:00, zakończenie o  godzinie 17:00

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Organizatorzy

Organizatorzy:

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Uniwersytetu Opolskiego
ul. B. Kominka 6a, 45-032 Opole
EKOAMRET sp. z o.o.
ul. Kępska 2, 45-129 Opole
Fundacja Śląskie Magazyny Energii
ul. Chabrowa 21, 44-210 Rybnik

Komitet Organizacyjny:

Członkowie

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska – sekretarz

dr Vira Hovorukha

dr inż. Barbara Włodarczyk

dr inż. Paweł Włodarczyk

dr Katarzyna Książek

Marcin Wereszczyński – Ekoamret Sp. z o. o.

Janusz Gładysz – Śląskie Magazyny Energii

Sekretariat

Sobiesława Kolanowska-Różycka

Katarzyna Kos

 

Adres

Instytut Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii

ul. Kardynała Kominka 6, 6a
45-032 Opole
tel. +48 77 401 60 50,
tel. +48 77 401 60 51
Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY

 

prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Czesława Rosik-Dulewska

prof. dr Oleksandr Tashyrev – Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Kłos – Uniwersytet Opolski

dr hab. inż. Adam Cenian, prof. IMP PAN – Polska Akademia Nauk w Gdańsku

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr inż. Dariusz Suszanowicz – Uniwersytet Opolski

dr hab. Valerii Havrysh, prof. MNUP – Mikołajowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

dr Serhii Lyashenko – Połtawska Państwowa Rolnicza Akademia (Ukraina)

dr hab. Hennadiy Zhuk, prof. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

dr hab. inż. Jan Cebula – Polska Akademia Nauk w Gdańsku

dr inż. Pavel Král – Oczyszczalnia ścieków Hradec Králové (Czechy)

mgr inż. Dariusz Wereszczyński – Ekoamret Sp. z o. o.

Stacjonarnie i Hybrydowo

Seminarium odbędzie się w formie HYBRYDOWEJ
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. B. Kominka 6a, 45-032 Opole, s. 413
i/lub
platforma internetowa
(link do spotkania zostanie przesłany w późniejszym terminie)
Kontakt:
e-mail: iisib@uni.opole.pl
tel: +48 77 401 6050

Koszt

Koszt uczestnictwa: BEZPŁATNY
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Publikacja

Publikacje

 

Archives of Environmental Protection

 

(IF 1.872, Lista MEN 100 pkt.)

 

Strona czasopisma: https://journals.pan.pl/aep

 

Artykuły tylko z zakresu tematycznego czasopisma

 

Artykuły podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej. Publikacja jest dodatkowo płatna wg. cennika wydawnictwa.

ORGANIZATORZY:

20 Opolski Festiwal Nauki dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania 240185,00 zł, całkowita wartość projektu 305185,00 zł w ramach Umowy SNOP/SP/550677/2022.

 

PATRONAT: