Świadczymy specjalistyczne usługi dla
biznesu między innymi w zakresie:

– Oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych i mineralnych w wodach i glebach

-Analiz mikrobiologicznych w różnych matrycach środowiskowych oraz mykologii budowlanej

-Pomiar stężeń Cd,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,Zn w wybranych matrycach,np.woda,gleba, rośliny

-Analizy izotopów gamma-promieniotwórczych oraz oznaczania Rn-222w różnych matrycach środowiskowych-Badania jakości środowiska wewnętrznego
budynków (pomieszczenia biurowe lub produkcyjne)

-Badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych (z wykorzystaniem badań
termowizyjnych) oraz określenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej

-Badanie składu i uciążliwości dla środowiska spalin powstających ze spalania różnego rodzajów biomasy oraz peletów gotowych

 

Świadczymy pełen wachlarz usług
w zakresie:

-Gospodarki odpadami
-Gospodarki wodno-ściekowej
-Hydrologii i gospodarki wodnej
-Gleboznawstwa ,rekultywacji
i ochrony gleb
-Wykorzystanie biomasy
-Chorób buraka
cukrowego i ćwikłowego
-Oceny efektywności
energetycznej planowanych
działań termomodernizacyjnych
-Modelowania transportu pędu ,ciepła i masy

Masz więcej pytań?

Chcesz sprawdzić czy wykonamy
badania dla Twojego biznesu?

 

Po więcej informacji o badaniach
skontaktuj się z Nami:

Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Grunwaldzka 31, pok. 2 i 3, 45-054 Opole

tel. 774527054

transferwiedzy@uni.opole.pl

mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska

Specjalista

mpiechaczek@uni.opole.pl

 

Zadaj pytanie o badania

6 + 7 =