dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, profesor UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

Habilitacja – 2010, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – ochrony roślin, Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Doktorat – 2000, doktor nauk rolniczych, ogrodnictwo, ochrona roślin, Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Krakowie.

Magisterium – 1990, magister chemii ze specjalnością agrobiochemia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:

 • maj 1996 – staż naukowy w Akademii Rolniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. Marii Kowalik z zakresu diagnostyki mykologicznej
 • 1996/1997 – studium podyplomowe „Szacowanie nieruchomości” na Wydziale Geodezji
  i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; uprawnienia zawodowe nr 2675 w zakresie szacowania nieruchomości.
 • 2003/2004 – dwusemestralny kurs doskonalenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • 2007 – staż naukowy w IRS (Institut for Sugarbeet Research) w Bergen op Zoom
  w Holandii w zakresie molekularnych oraz klasycznych metod badania i różnicowania Rhizoctonia solani.
 • 2011/2012 – dwusemestralny kurs doskonalenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej.
 • 2013 – Szkolenie w Instytucie Genetyki Roślin w Poznaniu: Diagnostyka molekularna grzybów, Polskie Tow. Mykologiczne.
 • 2013 – warsztaty “Grzyby z Ascomycota i ich anamorfy”, Polskie Towarzystwo Mykologiczne.
 • 2013 – Szkolenie w Instytucie Genetyki Roślin w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Chełkowskiego: Grzyby Fusarium i ich metabolity, Polskie Tow. Mykologiczne.
 • 2014 – Warsztaty: Micromycetes w ochronie środowiska, Polskie Towarzystwo Mykologiczne.
 • 2019 – szkolenie w programie „Zintegrowany program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

Działalność organizacyjna:

 • Od 2008 – nadal – koordynator programu ERASMUS+ na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
 • Od 2017 – mentor dla English Teaching Assistant (ETA) w Uniwersytecie Opolskim
  w programie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
 • Od 2014 – stały zastępca Rektora UO w KSOW (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich)
 • Od 2018 – pełnomocnik Rektora UO ds. Zasobów Genetycznych
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne oddział w Krakowie – członek, funkcja członka komisji rewizyjnej w kadencji 2000-2002 i 2003-2005.
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne – członek od dnia założenia 3.11. 2011.

Tematyka badawcza:

 • Wpływ wyciągów roślinnych oraz substancji pochodzenia roślinnego i ich pochodnych na wybrane grzyby.
 • Mykologia, fitopatologia ze szczególnym uwzględnieniem grzybów glebowych,
  w tym Rhizoctonia solani, ich właściwości, reakcji na różnorodne substancje chemiczne, w tym pochodzenia naturalnego (np. roślinnego) oraz praktyczne możliwości wykorzystania grzybów w rolnictwie, kosmetyce, leczeniu.
 • Wpływ substancji humusowych na niektóre bakterie i grzyby glebowe.
 • Biologia i znaczenie Rhizoctonia solani i Rhizoctonia spp., badania m. in. w zakresie grup anastomozowych AG 5, AG 1, AG 2, AG 4, AG 11, AG-E i AG-K.
 • Badania na sprawcami chorób buraka cukrowego, m. in. Aphanomyces cochlioides
  i Rhizopus arrhizus, Cercospora beticola, skorygowanie obecnego opisu parcha pasowego na burakach.
 • Tuberkuloza korzeni buraka.
 • Integrowana ochrona roślin.
 • Zioła – zastosowanie i znaczenie.

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • mykologia i jej aspekty praktyczne
 • choroby roślin i ich patogeny
 • materia organiczna gleby i jej rola w rozwoju grzybów glebowych
 • wykorzystanie biotechnologii w ochronie roślin i produkcji roślinnej
 • biotechnologia roślin
 • mikoryzy i mikoryzacja
 • rośliny zielarskie i kosmetyczne
 • aspekty praktyczne kosmetyki
 • mikrobiologia i biotechnologia w kosmetologii

Prowadzone zajęcia:                  

 • fitopatologia (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne),
 • wybrane zagadnienia z mykologii (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne),
 • grzyby w agrocenozach (wykłady i ćwiczenia),
 • botanika (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne),
 • kultury in vitro (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne),
 • biologia komórki (wykłady i seminaria),
 • biotechnologia roślin (wykłady i seminaria),
 • histologia (ćwiczenia laboratoryjne),
 • immunochemia (ćwiczenia),
 • mikroorganizmy fitopatogeniczne (wykłady i laboratoria),
 • mykologia w biotechnologii (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne),
 • biotechnologie w produkcji roślinnej (wykłady i seminaria),
 • hodowla roślin (wykłady i seminaria),
 • rośliny zielarskie (wykłady i seminaria),
 • fitofarmakologia (wykłady),
 • lecznicze składniki kosmetyków (wykłady i konwersatoria),
 • pochodzenie składników kosmetycznych (wykłady i konwersatoria).

Dane kontaktowe:

ewamoli@uni.opole.pl