dr inż. Dariusz Suszanowicz

Dariusz Suszanowicz

Wykształcenie:

 • Magister inżynier Aparatury przemysłu chemicznego i spożywczego, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Wydział Mechaniczny  – 1993 r.
 • Doktor Nauk Rolniczych, Inżynieria Rolnicza, Akademia Rolnicza we Wrocławiu – 1999 r.

Dotychczasowa kariera:

 • od 1993 roku zatrudniony – Uniwersytet Opolski  (wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu),
 • od 1999 roku na stanowisku adiunkta. W latach 2005 – 2012 Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ds. studentów

Tematyka badawcza:

 • dachy i elewacje zielone,
 • systemy wentylacji budynków,
 • efektywność energetyczna budynków,
 • mikro instalacje odnawialnych źródeł energii

Prowadzone badania:

 • wpływ dachów zielonych na jakość środowiska w terenach miejskich,
 • efektywność różnych rozwiązań wentylacji budynków oraz ich wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach,
 • izolacja cieplna i akustyczna wnętrza budynków,
 • wykorzystanie biomasy na cele energetyczne,
 • wykorzystanie mikro instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • wpływ dachów zielonych na jakość środowiska w terenach miejskich,
 • parametry izolacyjności dachów zielonych jako elementu konstrukcyjnego budynku,
 • efektywność różnych rozwiązań wentylacji budynków oraz ich wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach,
 • odzysk ciepła z systemów wentylacji budynków (rekuperacja),
 • badania efektywności energetycznej budynków,
 • izolacja cieplna i akustyczna wnętrza budynków,
 • badania termowizyjne budynków,
 • wykorzystanie biomasy na cele energetyczne,
 • wykorzystanie mikro instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • geometria wykreślna i grafika inżynierska,
 • budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
 • budownictwo energooszczędne i pasywne,
 • nowoczesne systemy pomiarowe w inżynierii środowiska,
 • fotografia cyfrowa

Zainteresowania:

fotografia, grafika komputerowa, budynki inteligentne

Dane kontaktowe:

d.suszanowicz@uni.opole.pl