W dniu 26.04.2021, w ramach przedmiotu Podstawy projektowania i IT dla inżynierów, prowadzonego przez dra inż. Pawła Ratusznego, odbyły się zajęcia prowadzone gościnnie przez przedstawiciela firmy Hoval, pana Mariusz Bylińskiego.

Na zajęciach po wprowadzeniu dot. Firmy, zaprezentowano rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i wentylacyjnych, w tym rozwiązania opatentowane przez firmę jak np. nawiewnik wirowy Air-Injector.  Oparto się na konkretnym obiekcie i omówiono zagadnienia projektowe, procedury doboru oraz realizację inwestycji. Prezentowane zagadnienia były tym bardziej interesujące, bo były omawiane na przykładzie dużej inwestycji – hali produkcyjno-magazynowej, co stanowiło interesujące uzupełnienie treści omawianych na przedmiocie oraz na wcześniej realizowanym kursie przedmiotu Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja.

Przedstawiciel omówił również dostępny dla studentów za darmo program doborowy „HK-select” firmy Hoval, (również na konkretnym obiekcie), który studenci będą mogli wykorzystać np. przy realizacji prac dyplomowych. Po zajęciach prowadzący przesłał prezentację z omawianymi zagadnieniami, która została udostępniona studentom na platformie Teams.

W czasie spotkania studenci wykazywali duże zainteresowanie, spotkanie zakończono krótką dyskusją, w czasie której studenci dowiedzieli się jak funkcjonuje firma Hoval i jak można rozpocząć ścieżkę kariery zawodowej w tej firmie.

W zajęciach uczestniczyło 43 osoby.