dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • magister inżynier technologii żywności Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1983 r.)
 • doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1993 r.)
 • doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2010 r.)

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich

Tematyka badawcza:

 • biotechnologia
 • mikrobiologia i mykologia
 • przetwórstwo rolno-spożywcze i higiena produkcji

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • biodegradacja substancji organicznych, w tym ksenobiotyków
 • antymikrobiologiczne działanie olejków eterycznych
 • lekooporność mikroorganizmów
 • substancje dodatkowe w żywności
 • zagrożenia mykologiczne i bakteriologiczne w produkcji żywności

Prowadzone zajęcia: 

 • Biotechnologia ogólna
 • Biotechnologia w przemyśle
 • Biotechnologia żywności
 • Biotechnologia substancji dodatkowych
 • Biotechnologia środowiska
 • Biotechnologia w utylizacji odpadów
 • Biotechnologiczne metody oczyszczania gazów i ścieków
 • Biodegradacja ksenobiotyków
 • Biotechnologiczne wykorzystanie wybranych mikroorganizmów
 • Technologia i przetwórstwo żywności
 • Technologia żywności
 • Substancje dodatkowe do żywności
 • Biotechnologia substancji smakowo zapachowych
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia z elementami genetyki
 • Wprowadzenie do pracy naukowej
 • Przygotowanie do pracy inżynierskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania:

medycyna niekonwencjonalna, turystyka, literatura

Dane kontaktowe:

e-mail: teresak@uni.opole.pl