PROGRAM SEMINARIUM

23 MARCA 2023 – CZWARTEK

08:30 – 09:00
Rejestracja uczestników:
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. B. Kominka 6a, 45-032 Opole

09:00 – 09:15
Otwarcie seminarium:
Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Uniwersytet Opolski

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO,
dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

09:15 – 09:45                    
Wykład inauguracyjny:
Jan Cebula, Izabela Konkol, Lesław Świerczek,
(Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk)
Jan Sopa (CH4 MOTO ŚLĄSK Sp. z o. o.), Adam Cenian (IMP PAN)
Ostatnie postępy w produkcji i wykorzystaniu biogazu

 

Sesja I – Prowadzący: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

09:45 – 10:05            
Michał Ćwil (ENERGY – Zalesie sp. z.o.o.)
Biogazownia w polskich warunkach rynkowych – praktyczne aspekty inwestowania

10:05 – 10:25             
Grzegorz Siemiątkowski (WTT Innowacje Sp. z o.o. Sp. k., Opole)
Fermentacja osadów ściekowych i co dalej ? – Technologia Oczyszczalni Ścieków Przyszłości

10:25 – 10:40             
Mariusz Tekliński (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Opole)
Zakładanie spółdzielni energetycznych

10:40 – 10:55             
Mariusz Tekliński (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Opole)
Bieżące i przyszłe możliwości finansowania inwestycji ukierunkowanych na wykorzystanie biogazu

10:55 – 11:10            
Tomasz Ciesielczuk (UO) Biogaz lepszy niż kompost

11:10 – 11:35            
Przerwa kawowa

Sesja II – Prowadzący: dr hab. inż. Jan Cebula

11:35 – 11:55                    
Pavel Král (Oczyszczalnia ścieków Hradec Králové, Czechy)
Transition of anaerobic digestion from mesophilic to thermophilic conditions

11:55 – 12:10                    
Stephan Hinterberger (Müller Umwelttechnik GmbH, Austria)
Biogas – multi-talent among the renewable energy sources

12:10 – 12:25                    
Michał Hyrycz (Aquanet Spółka Akcyjna), Marek Ochowiak (Politechnika Poznańska)
Fermentacja oraz przeróbka i zagospodarowania pofermentu na przykładzie
Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania

12:25 – 12:40                    
Dariusz Wereszczyński (Ekoamret Sp. z o. o.), Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska (UO)
Practical appalience of dry fermentation for biogas production

12:40 – 12:55
Iwona Jelonek, Zbigniew Jelonek
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

Adaptacja infrastruktury technicznej pozostałej po eksploatacji
węgla kamiennego w kierunku pozyskiwania zielonej energii (OZE)

12:55 – 13:10                    
Janusz Gładysz (Śląskie Magazyny Energii)
Śląskie Magazyny Energii jako strategiczny projekt dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

13:10 – 13:15                    
Jacek Walski (Prezes Fundacji Zielony Feniks)
Prezentacja nagrody „Zielonego Feniksa”

13:15 – 14:10            
Przerwa na lunch

Sesja III – Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

14:10 – 14:30             
Oleksandr Tashyrev (UO)
Strategical aspects of biogas technologies

14:30 – 14:45             
Vira Hovorukha (UO)
The prospects of biohydrogen from organic waste for green energy and environment protection

14:45 – 15:00             
Ivan Simeonov (Bulgarian Academy of Sciences)
Two-stage anaerobic digestion with methane and hydrogen production – laboratory studies and mathematical modelling

15:00 – 15:15             
Tetiana Ivanova (National Academy of Sciences, Ukraine) Anna Kulichkova
Microelement enrichment of substrates for biogas production

15:15 – 15:30             
Mykhailo Baranovskyi, Larysa Yastremska (National Aviation University, Ukraine), Olena Kuznietsova, Iryna Korniienko
The prospective of energy crops in the conditions of Ukraine

15:30 – 15:45             
Hennadiy Zhuk (National Academy of Sciences, Ukraine)
Biogas technology development and prospects for Ukraine

15:45 – 16:15
Przerwa kawowa

Sesja IV – Prowadzący: prof. dr Oleksandr Tashyrev

16:15 – 16:30             
Sergey Zhadan
Novel method for ammonia nitrogen concentration control during anaerobic digestion

16:30 – 16:45             
Serhii Lyashenko, Oleksandr Gorbenko, Anton Kelemesh, Sofiia Lyashenko
(Poltava State Agrarian University, Ukraine)
Production of biogas and biomethane from agricultural raw materials in the Poltava region (Ukraine)

16:45 – 17:00             
Iryna Honcharenko (Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine),
Vasyl Hruban (Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine)
Production of biogas in Ukraine: investments and prospects

17:00 – 17:15             
Iryna Potochylova (Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine)
Analysis of modern trends in the development of renewable
energy: the leading World Country experiences

17:15 – 17:30             

Yevhenii Shapovalov (National Center of Junior Academy of Science of Ukraine)
Production of ammonia as energy source from animal waste

17:30                         
Zamknięcie obrad
dr inż. Dariusz Suszanowicz, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Uniwersytet Opolski

 

24 MARCA 2023 – PIĄTEK
Wyjazd studyjny do biogazowni ENERGY – Zalesie sp. z.o.o
.

10:00          Uczestników na wyjazd do biogazowni zapraszamy na  Dworzec Wschodni – 3, Opole (pętla), koło Uniwersytetu Opolskiego, blisko skrzyżowania ul. Oleskiej i ul. Katowickiej.

10:15            Wyjazd do biogazowni

15:00            Powrót do Opola