dr Małgorzata Nabrdalik

Małgorzata Nabrdalik

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1993 r.
 • Doktorat: Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska 2004 r.
 • 2011 r. – studia podyplomowe w zakresie rolnictwa i środowiska naturalnego, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • członek redakcji czasopisma Disinfection Affairs
 • członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Tematyka badawcza:

 • mikroflora endofityczne roślin i ich rola w promowaniu wzrostu roślin
 • mykologia budowlana
 • higiena produkcji
 • mikrobiologia przemysłowa
 • mikrobiologia żywności i technologie fermentacyjne
 • mikrobiologia kosmetyków

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • mikroorganizmy endofityczne i ich rola w promowaniu wzrostu roślin
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w zwalczaniu mikroorganizmów patogennych
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w ochronie środowiska
 • analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym i kosmetycznym
 • aktywność mikrobiologiczna olejków eterycznych oraz innych produktów pochodzenia roślinnego w aspekcie zwalczania mikroorganizmów patogennych
 • mykologia budowlana
 • biokorozja – rozkład materiałów technicznych przez grzyby strzępkowe
 • substancje czynne preparatów grzybobójczych
 • mikroorganizmy probiotyczne
 • analiza mikrobiologiczna środowiska naturalnego

Prowadzone zajęcia:      

 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Higiena produkcji
 • Technologie fermentacyjne
 • Analiza mikrobiologiczna żywności
 • Wirusologia
 • Diagnostyka mikroorganizmów
 • Biochemia mikroorganizmów
 • Mikrobiologia środowiska

Zainteresowania:

enologia, literatura i muzyka, renowacja mebli

Dane kontaktowe:

mnabrdalik@uni.opole.pl

tel. 774016056