dr Joanna Makuchowska-Fryc

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1999 r.
 • Doktorat: Wydział Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2007 r.
 • 2008 r. – studia podyplomowe Inżynieria Środowiska z zakresu audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

Tematyka badawcza:

 • procesy przekształcania energii, jej racjonalnego wykorzystania oraz zmniejszenia obciążenia, zwłaszcza cieplnego, środowiska naturalnego
 • możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu jajczarskiego
 • zmniejszenie energo- i pracochłonności procesu przetwarzania jaj
 • zastosowanie skorup jaj drobiowych do usuwania kationów metali ciężkich z roztworów wodnych

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • zastosowanie skorup jaj drobiowych w ochronie środowiska
 • zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego w procesach sorpcji
 • analiza zanieczyszczenia środowiska hałasem
 • kształtowanie klimatu akustycznego pomieszczeń

Prowadzone zajęcia:

 • Termodynamika
 • Technika cieplna
 • Technologie zagospodarowywania odpadów
 • Przyrodnicze uwarunkowania wytwarzania i wykorzystywania OZE
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Zarządzanie środowiskiem
 • BHP i ergonomia

Dane kontaktowe:

amak@uni.opole.pl