dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma

Wykształcenie i awanse naukowe:

mgr inż. górnik, dr nauk technicznych

Tematyka badawcza:

Biotechnologiczne wzbogacanie kopalin użytecznych, odpadów metalonośnych: pogórniczych i pohutniczych

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

Biotechnologiczne wzbogacanie kopalin użytecznych, odpadów metalonośnych: pogórniczych i pohutniczych, projektowanie procesów technologicznych

Prowadzone zajęcia:

podstawy geologii inżynierskiej, inżynieria bioreaktorów, inżynieria bioprocesowa, technologie biochemiczne, modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

Zainteresowania:

wzbogacanie kopalin, utylizacja odpadów przemysłowych, mineralogia

Dane kontaktowe:

gaga@uni.opole.pl