dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Wykształcenie:

 • Magisterium: Magister Mechaniki – Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1996 r.
 • Doktorat: dr nauk technicznych, dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn – Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, 2002 r.
 • Habilitacja: dr hab. nauk technicznych, dyscyplina: Inżynieria chemiczna – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, 2017 r.

Tematyka badawcza:

 • obliczeniowa mechanika płynów (CFD)
 • modelowanie transportu pędu, ciepła i masy
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • inżynieria bioreaktorów

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • modelowanie wymiany pędu, masy i ciepła.
 • zagadnienia związane z mechaniką płynów.
 • modelowanie metodami obliczeniowej mechaniki płynów (CFD).
 • projektowanie sieci wodociągowych, wentylacyjnych i sanitarnych.
 • inżynieria reaktorów i bioreaktorów.
 • badanie i modelowanie przepływów przez złoża porowate.

Prowadzone zajęcia:      

 • Mechanika płynów
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Aparatura procesowa
 • Podstawy inżynierii chemicznej
 • Aparatura i inżynieria chemiczna
 • Powiększanie skali procesów biotechnologicznych
 • Operacje i procesy jednostkowe w inżynierii środowiska
 • Projektowanie linii technologicznych

Zainteresowania:

turystyka górska

Dane kontaktowe:

zecjan@uni.opole.pl