dr inż. Barbara Włodarczyk

Wykształcenie i awanse naukowe:

2000 – Magister Ochrony Środowiska, specj. Inżynieria Środowiska  (Uniwersytet Opolski)

2013 – Doktor nauk technicznych – Inżynieria Środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska)

 Staże:

 1. 2013 – Trzymiesięczny staż naukowy w przedsiębiorstwie Lesaffre Polska S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw” obejmujący zagadnienia zielonych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.
 2. 2018 – Trzymiesięczny zagraniczny staż naukowy – Państwowa Połtawska Akademia Rolnicza, Połtawa, Ukraina

Tematyka badawcza:

Wykorzystanie produktów odpadowych do bezpośredniej produkcji energii elektrycznej.

Prowadzone badania:

Badania wpływu parametrów fizykochemicznych ścieków przemysłowych i komunalnych na funkcjonowanie mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Badania wpływu rodzaju elektrod na ilość uzyskiwanej energii w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych. Badania kinetyki procesów elektrodowych.

Prowadzone zajęcia:

 • Biotechnologia i wykorzystanie biomasy
 • Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów
 • Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Aparaty i urządzenia w gospodarce wodno-ściekowej
 • Rozwój zrównoważony
 • Procesy oczyszczania i rozdziału produktów biotechnologicznych
 • Elektrochemiczne metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Biopaliwa I i II generacji
 • Biopaliwa III i IV generacji
 • Ekologiczny cykl życia produktu
 • Odziaływanie obiektów OZE na środowisko

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • Zastosowanie technologii wykorzystujących OZE w celu zapewnienia dodatkowego źródła energii.
 • Wykorzystanie produktów odpadowych do produkcji energii.
 • Gospodarka wodno-ściekowa.
 • Ocena wpływu oddziaływania obiektów OZE na środowisko.

Zainteresowania:

literatura, teatr, muzyka

Dane kontaktowe:

barbara.wlodarczyk@uni.opole.pl
Dmowskiego 7-9, p.217