dr inż. Alicja Gawdzik

Wykształcenie i awanse naukowe:

  • mgr inż. Podstawowych Problemów Techniki, specjalność Matematyka
  • doktorat z Inżynierii Przemysłowej

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

  • asystent na UO na wydziale Matematyczno – Fizycznym
  • asystent i adiunkt na wydziale Przyrodniczo- Technicznym

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

  • Utylizacja zanieczyszczeń w elektrowniach węglowych
  • Zgazowanie biomasy
  • Analiza zanieczyszczeń atmosferycznych
  • Analiza wydajności instalacji fotowoltaicznych

Prowadzone zajęcia:

Matematyka

Zainteresowania:

ogrodnictwo

Dane kontaktowe:

alicja.gawdzik@uni.opole.pl