Dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 12:00 – 13:00 Colegium Biotechnologicum
pok. 218a (wejście przez Sekretariat)
Czwartek 10:00 – 11:00 Colegium Biotechnologicum
pok. 218a (wejście przez Sekretariat)

Kontakt:

tel. +48 77 401 6050
tel. +48 77 401 6052
e-mail: agna@uni.opole.pl

Władze Instytutu

Dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

 

Przyjmuje interesantów:

 

Środa 12:00 – 14:00 Colegium Biotechnologicum
pok. 215
Czwarte 12:00 – 14:00 Colegium Biotechnologicum
pok. 215

Kontakt:

tel. +48 77 401 6050
tel. +48 77 401 6062
e-mail: zecjan@uni.opole.pl