Projekty dydaktyczne

Niniejsza strona zawiera informacje o projektach dydaktycznych realizowanych w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Interreg 2018-2021

Interreg 2018-2021

Projekt dotyczy problemu zatrudnienie absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrodniczych, w słabych ekonomicznie regionach przygranicznych.

czytaj dalej
Interreg VA (2014-2020)

Interreg VA (2014-2020)

Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

czytaj dalej