dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, WSP Opole, 1986 r.
 • Doktorat: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, 1996 r.
 • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2014 r.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • Członek Association for Compositional Data,
 • Członek Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej

Tematyka badawcza:

 • zastosowanie metod statystycznych do opisu procesów zachodzących w środowisku,
 • radioizotopy w środowisku.

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • analiza wyników badań środowiskowych,
 • badanie zawartości radioizotopów w środowisku

Prowadzone zajęcia:

 • Metody statystyczne w biotechnologii,
 • Fizyka,
 • Modelowanie procesów biochemicznych,
 • Application of statistical methods in environmental data analysis

Zainteresowania:

literatura

Dane kontaktowe:

e-mail: ziembik@uni.opole.pl