Zapytanie ofertowe nr 1:

Przedmiotem zapytania jest możliwość przyjęcia zlecenia w formie umowy cywilno-prawnej z Uniwersytetu Opolskiego jako Wykonawca badań w zadaniu:

Badanie toksyczności grzybni względem nicieni Heterodera schachtii.Przedmiotem zapotrzebowania jest wykonanie badań wraz z analizą wyników dotyczących oznaczenia toksyczności grzybni względem nicieni Heterodera schachtii. Badanie obejmuje minimum 52 grzybnie i powinno być wykonane zgodnie z założeniami projektu pt, Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii o nr wewnętrznym w UO: 21-35-002 (projekt wyszczególniony na stronie UO w zakładce Nauka/Projekty finansowane z budżetu państwa). Rezultaty badań powinny zostać przedstawione w formie raportu najpóźniej do listopada 2021 roku. Oczekiwana jest współpraca z zespołem projektu w czasie trwania projektu. 

Termin udzielenia odpowiedzi – 2 dni kalendarzowe.  

Forma udzielenia odpowiedzi – odpowiedź na adres e-mail: ewamoli@uni.opole.pl

Zapytanie ofertowe nr 2:

Przedmiotem zapytania jest możliwość przyjęcia zlecenia w formie umowy cywilno-prawnej z Uniwersytetu Opolskiego jako Technik w zadaniu: Badanie toksyczności grzybni względem nicieni Heterodera schachtii.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna badania toksyczności grzybni względem nicieni Heterodera schachtii oraz ścisła współpraca z wykonawcą badania. Zadanie obejmuje przygotowanie grzybni oraz nicieni, a także inne prace techniczne wynikające z toku badania zgodnie z założeniami projektu pt: Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii o nr wewnętrznym w UO: 21-35-002 (projekt wyszczególniony na stronie UO w zakładce Nauka/Projekty finansowane z budżetu państwa). Oczekiwana jest ścisła współpraca z Wykonawcą w ww. zadaniu. Czas trwania – na czas projektu. 

Termin udzielenia odpowiedzi – 2 dni kalendarzowe.  

Forma udzielenia odpowiedzi – odpowiedź na adres e-mail: ewamoli@uni.opole.pl

Zapytanie ofertowe nr 3:

Zapytanie dotyczy zakresu i przedmiotu usługi: Udostępnienie infrastruktury i dostarczanie cyst z zawartością w postaci żywych jaj i larw nicienia Heterodera schachtii  na rzecz projektu pt: Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii o nr wewnętrznym w UO: 21-35-002 (projekt wyszczególniony na stronie UO w zakładce Nauka/Projekty finansowane z budżetu państwa) wraz z niezbędnymi przygotowaniami technicznymi wg poniższej informacji:

Udostępnienie stanowiska (infrastruktura) o wysokiej zawartości C-org./ próchnicy (np. czarna ziemia) i umożliwienie namnożenia populacji mątwika burakowego Heterodera schachtii Schmidt, poprzez uprawę na nim roślin żywicielskich (np. burak cukrowy lub rośliny z rodziny kapustowatych, bez tolerancji na nicienie) w celu pozyskania cyst H. schachtii z żywą zawartością w postaci jaj i larw – dalej określanych jako materiał biologiczny.

Wypłukanie z zasiedlonej mątwikiem gleby w aparacie Seinhorsta i przekazanie do badań materiału zawierającego nagromadzenie minimum 2 500 cyst w/w nicienia wykonawcy badania wskazanemu przez zleceniodawcę.

Materiał biologiczny w postaci cyst – dostarczany na żądanie wykonawcy.

Wymagane doświadczenie w pracy z H. schachtii – 10 lat.

Termin realizacji na żądanie Wykonawcy ww. zadania w projekcie, najdalej do końca listopada 2021 roku lub na czas trwania projektu.

Termin udzielenia odpowiedzi – 2 dni kalendarzowe.  

Forma udzielenia odpowiedzi – odpowiedź na adres e-mail: ewamoli@uni.opole.pl