W maju 2021 r. odbyła się wirtualna wycieczka 3D po oczyszczalni ścieków w Hradec Králové.

Dwa bloki dydaktyczne odbyły się w środowisku Microsoft Teams, w którym wzięło udział prawie 70 studentów Uniwersytetu Hradec Králové (UHK) i Uniwersytetu Opolskiego (UO).

Studenci UHK i UO mieli możliwość z bezpłatnego korzystania z nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do nauczania na odległość, tj. wirtualnej, interaktywnej wycieczki 3D po oczyszczalni ścieków Veolia s.a. dzięki uprzejmości firmy: Královéhradecká Provozní, a.s. (KHP), Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) oraz Instytutu Usług Środowiskowych a.s. (IES).

Dzięki temu studenci mieli okazję poznać realne środowisko pracy, pomimo że sytuacja epidemiologiczna nie pozwalała na wejście do wodociągów.

Blok wprowadzający do wycieczki stanowiły dwa wykłady, jeden w języku czeskim na temat „Podstawy oczyszczania ścieków” oraz drugi w języku angielskim „Zaawansowane technologie w oczyszczaniu ścieków”, który wygłosił kierownik działu technologicznego inż. Dr Pavel Král. Następnie odbyła się godzinna indywidualna wirtualna wycieczka 3D po oczyszczalni ścieków w Hradec Králové, która dzięki nowoczesnym technikom 3D umożliwiła odwiedzenie oczyszczalni w każdym punkcie/lokalizacji w całym procesie oczyszczania.