dr Sławomir Wierzba

Sławomir Wierzba

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1995 r.
 • Doktorat: Wydział Zootechniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 2002 r.

Tematyka badawcza:

 • zastosowanie biosorbentów do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków,
 • biologiczne metody oczyszczania ścieków,
 • procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • sorpcja metali ciężkich z wód odpadowych,
 • zastosowanie surowców odpadowych w procesach sorpcji,
 • aktywność biologiczna osadu czynnego,
 • procesy biotechnologiczne w technologiach fermentacyjnych

Prowadzone zajęcia:                   

 • biotechnologia ogólna, przemysłowa, osadu czynnego, żywności, w utylizacji odpadów stałych, w produkcji piwa, leków.
 • biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów.
 • biosorpcja i bioakumulacja jonów metali.
 • metody biotechnologiczne w produkcji energii.
 • zamrażalnictwo i suszarnictwo żywności.
 • technologie fermentacyjne.

Zainteresowania:

turystyka, birofilia, muzyka

Dane kontaktowe:

slawi@uni.opole.pl