dr inż. Paweł Ratuszny

Wykształcenie i awanse naukowe:

  • mgr inż. mechanik (ukończone studia w WSI w Opolu),
  • dr nauk technicznych (przewód zakończony obroną pracy doktorskiej – Politechnika Opolska)

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

  • 1995-2004 asystent w Katedrze urządzeń dla przemysłu spożywczego i ochrony środowiska (Politechnika Opolska),
  • 2004-nadal adiunkt w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej, Instytucie Nauk technicznych obecnie w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Uniwersytet Opolski)

Tematyka badawcza:

materiały ziarniste – procesy mechaniczne i transportu ciepła w złożach, magazynowanie energii termicznej, zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji inżynierii środowiska,  zagadnienia efektywności energetycznej budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

materiały ziarniste – procesy mechaniczne i transportu ciepła w złożach, magazynowanie energii termicznej, zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji inżynierii środowiska,  zagadnienia efektywności energetycznej budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Prowadzone zajęcia:  

  • ciepłownictwo,  
  • podstawy  projektowania,
  • projektowanie obiektów przyjaznych środowisku,
  • aparatura procesowa

Zainteresowania:

muzyka, astronomia

Dane kontaktowe:

ratuszny@uni.opole.pl