dr inż. Paweł P. Włodarczyk

Przebieg kariery:

2000 – Magister Ochrony Środowiska, specj. Inżynieria Środowiska  (Uniwersytet Opolski)

2010 – Doktor nauk technicznych – Budowa i Eksploatacja Maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska)

Nagrody i wyróżnienia:

 1. 2010 – Innowator Województwa Opolskiego – 2-gie miejsce – (Uniwersytet Opolski i Urząd Miasta Opola)
 1. 2016 – Nagroda za wyróżniający się wygłoszony referat na VI Konferencji Architektura – Budownictwo – Inżynieria i Ochrona Środowiska, Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii SOLINA 2016, (Politechnika Rzeszowska) Polańczyk

Staże:

 1. 2013 – Trzymiesięczny staż naukowy w przedsiębiorstwie Lesaffre Polska S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw” obejmujący zagadnienia zielonych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.
 2. 2018 – Trzymiesięczny zagraniczny staż naukowy – Państwowa Połtawska Akademia Rolnicza, Połtawa, Ukraina

Zagraniczne wyjazdy studyjne do instytutów naukowych:

 1. Instytut Terapii Komórkowej i Immunologii im. Fraunhofera IZI oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej, Lipsk – 2013
 2. Instytut Systemów Transportu i Infrastruktury im. Fraunhofera IVI, Drezno – 2013
 3. Instytut ELBE-DOM, Magdeburg – 2013

Tematyka badawcza:

wykorzystanie produktów odpadowych do bezpośredniej produkcji energii elektrycznej

Prowadzone badania:

Badania nad możliwością zwiększenia energii elektrycznej uzyskiwanej w MFC. Badania wpływu katalizatorów nie zawierających metali szlachetnych na ilość uzyskiwanej energii w MFC. Badania kinetyki procesów elektrodowych.

Prowadzone zajęcia:

 • Paliwa i spalanie
 • Paliwa z bioodpadów
 • Materiałoznawstwo
 • Nauka o materiałach
 • Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
 • Elektrochemiczne metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Energia aerotermalna
 • Procesy uciążliwe ekologicznie
 • Towaroznawstwo
 • Biopaliwa I i II generacji
 • Biopaliwa III i IV generacji
 • Wprowadzenie do badań naukowych

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • Zastosowanie technologii wykorzystujących OZE do produkcji energii.
 • Wykorzystanie produktów odpadowych.
 • Wpływ warunków użytkowania materiałów i elementów konstrukcyjnych na czas niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji.

Zainteresowania:

muzyka, astronomia, astrofizyka

Dane kontaktowe:

pawel.wlodarczyk@uni.opole.pl
ul. Dmowskiego 7-9, p. 217