dr inż. Mariusz Śleziak

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • mgr inż. inżynierii środowiska specjalność racjonalne użytkowanie energii,
 • ukończone studia doktoranckie budowa i eksploatacja maszyn,
 • inżynier informatyk specjalność sieci w elektrotechnice,
 • dr nauk technicznych specjalność budowa i eksploatacja maszyn.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • 2001-2004 doktorant w Katedrze Inżynierii Środowiska (Politechnika Opolska),
 • 2006-2018 adiunkt w Katedrze Technologii, Instytucie Nauk technicznych obecnie w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Uniwersytet Opolski)
 • 20018 –do nadal starszy wykładowca w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Uniwersytet Opolski)

Tematyka badawcza:

Przepływy wielofazowe, wymienniki ciepła, zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji inżynierii środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  zagadnienia związane z mechatroniką.

Prowadzone zajęcia:                   

 • Komputerowe wspomaganie w technice,
 • Mechanika,
 • Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • Podstawy mechatroniki,
 • Elektronika,
 • Automatyka,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Inżynieria wytwarzania,
 • Nauka o materiałach.

Zainteresowania:

teatr, kino, podróże

Dane kontaktowe:

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. Kominka 6a
pokój nr 2.21
e-mail: sleziak@uni.opole.pl