dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 2001 r.
 • Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2008 r.
 • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2015 r.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • Od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Profesora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016-2019 rok Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ds. naukowych
 • 2019-2020 Kierownik Katedry Energetyki Odnawialnej
 • 2019-2020 Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Tematyka badawcza:

 • Biomonitoring aerozolu atmosferycznego z wykorzystaniem mchów, porostów oraz kory drzew.
 • Ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych z zastosowaniem glonów.
 • Metale ciężke w wybranych ekosystemach.
 • Translokacja wybranych analitów z gleby do roślin leczniczych.
 • Bioanalityka środowiska – włosy ludzkie, paznokcie jako źródło informacji
  o zanieczyszczeniu środowiska np. metalami ciężkimi.

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi.
 • biomonitoring wód powierzchniowych z wykorzystaniem glonów słodkowodnych i morskich.
 • zastosowanie roślin zielarskich do oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 • wykorzystanie ludzkich włosów do oceny zanieczyszczenia środowiska rtęcią.
 • dżdżownice jako źródło informacji o zanieczyszczeniu gleb wybranymi analitami.

Prowadzone zajęcia:    

 • Chemia ogólna i fizyczna
 • Techniki pomiarów
 • Absorpcyjna spektrometria atomowa w badaniach biotechnologicznych
 • Monitoring środowiska
 • Aparatura badawcza w bioanalityce
 • Glony w biotechnologii
 • Magia roślin leczniczych

Opiekun Koła Naukowego Biotechnologów

Zainteresowania:

kynologia, literatura sensacyjna, ogrodnictwo

Dane kontaktowe:

tel. (077) 401 60 42

emial: rajfur@uni.opole.pl lub mrajfur@o2.pl