dr inż. Mirosław Bąk

Wykształcenie i awanse naukowe:

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W roku 1983 ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka stosowana otrzymując tytuł zawodowy inżyniera, a następnie w roku 1991 obronił na tym wydziale pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk matematycznych.  Na Wydziale Filozofii Nauki i Edukacji Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie nadano  mu, w 2016 roku, stopień  doktora nauk filozoficznych.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

Tematyka badawcza: teoria miary, kombinatoryka, algorytmy kombinatoryczne
w bioinformatyce, filozofia edukacji, edukacja nieformalna, dydaktyka informatyki, filozofia przyrody, zrównoważony rozwój, procesy globalizacyjne.

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

matematyka stosowana, algorytmika, projektowanie graficzne, grafika komputerowa, informatyka użytkowa, dydaktyka informatyki, odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, globalizacja.

Prowadzone zajęcia:

Matematyka II, Matematyka stosowana ze statystyką, Statystyka, Podstawy programowania, Technologia informacyjna, Bitowa grafika komputerowa, Wektorowa grafika komputerowa, Filozofia przyrody.

Zainteresowania:

epistemologia, historia, aktywna turystyka,  tzw. „muzyka klasyczna”, gra na fortepianie.

Dane kontaktowe:

miekb@uni.opole.pl
tel: (77) 401 6719