dr inż. Katarzyna Łuczak

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, 2017 r.
 • Doktorat: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy 
   we Wrocławiu, 2019 r.

Dotychczasowa kariera naukowa:

 • 2017-2019 Asystent Instytut Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
 • 2019 – obecnie Adiunkt Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

Tematyka badawcza:

 • Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
  Monitoring gleb
  Właściwości fizyko-chemiczne i magnetyczne gleb miejskich
 • Produkcja roślinna

Prowadzone zajęcia:

 • Gleboznawstwo
 • Gleba w krajobrazie
 • Techniki ochrony gleb
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Integrowana produkcja roślin

Dane kontaktowe:

kluczak@uni.opole.pl