dr inż. Katarzyna Grata

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Magisterium: Wydział Zootechniczny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1992 r.
 • Doktorat: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2000 r.
 • Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa i środowiska naturalnego, Uniwersytet Opolski, 2011 r.

Tematyka badawcza:

 • ocena aktywności metabolicznej drobnoustrojów pozyskanych z środowisk naturalnych (m.in. aktywność enzymatyczna, biologiczna, synteza metabolitów wtórnych),
 • zwalczanie mikroorganizmów fitopatogennych w oparciu o m.in. bakterie z rodzajów Bacillus i Pseudomonas
 • zastosowanie biopreparatów oraz substancji naturalnych w ochronie  roślin i środowiska,
 • mikroorganizmy w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
 • aktywność biologiczna olejków wyciągów i ekstraktów roślinnych

Zagadnienia do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • aktywność metaboliczna drobnoustrojów i ich aktywność  przeciwdrobnoustrojowa,
 • biopreparaty biologiczne i naturalne w ochronie  roślin, środowiska,
 • mikroorganizmy w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym – pozytywne i negatywne znaczenie,
 • mikroorganizmy probiotyczne – praktyczne zastosowania,
 • mikroorganizmy środowisk naturalnych (gleba, woda, powietrze),
 • aktywność biologiczna olejków eterycznych, wyciągów i ekstraktów roślinnych.

Prowadzone zajęcia:                   

 • Mikrobiologia ogólna (na kierunkach: Biotechnologia inżynierska, Biotechnologia medyczna, Biologia, Rolnictwo, Ochrona środowiska, Nutribiochemia),
 • Mikrobiologia środowiska,
 • Mikrobiologia sanitarna,
 • Biochemia mikroorganizmów,
 • Analiza mikrobiologiczna żywności,
 • Toksykoinfekcje i intoksykacje,
 • Zoonozy,
 • Mikroorganizmy w produkcji kosmetyków,
 • Mikroorganizmy w wyrobach farmaceutycznych,
 • Farmakopealne metody badań,
 • Biopreparaty,
 • Niewidzialny świat mikroorganizmów.

Zainteresowania:

ogrodnictwo, film oraz literatura kryminalna i sensacyjna, kulinaria

Dane kontaktowe:

kgrata@uni.opole.pl