Dr Grzegorz Oloś

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • magisterium z biologii w 2005
 • studia podyplomowe z biotechnologii w 2006

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Tematyka badawcza:

 • toksykologia,
 • toksykologia środowiska,
 • enzymologia,
 • ornitologia,
 • parazytologia

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • badanie ostrego efektu toksycznego,
 • badanie zanieczyszczeń antropogenicznych w biotycznych elementach środowiska

Prowadzone zajęcia:

 • toksykologia środowiska,
 • toksykologia ogólna,
 • toksykologia żywności,
 • immobilizowane komórki i enzymy,
 • biochemia,
 • “Czy jesteśmy sami, biologiczne rozważania nad możliwością istnienia życia w kosmosie.

Zainteresowania:

poza tematyką związaną z zagadnieniami badawczymi interesuję się fotografią przyrodniczą, łowiectwem, turystyką, ekologią.

Dane kontaktowe:

golos@uni.opole.pl