dr hab. Grzegorz Kosior

Grzegorz Kosior

Dotychczasowy przebieg kariery:

  • Magisterium: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 2006 r.
  • Doktorat: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, 2010 r.
  • Habilitacja: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 2019 r.

Tematyka badawcza:

  • Ksenobiotyki w środowisku.
  • Biomonitoring zanieczyszczeń antropogenicznych.
  • Bioinformatyka.

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

ksenobiotyki w środowisku wodnym i lądowym, biomonitoring zanieczyszczenia powietrza
i wód, substancje czynne i zanieczyszczenia antropogeniczne w roślinach leczniczych, analiza sekwencji genetycznych, modelowanie bioczasteczek,

Prowadzone zajęcia:

  • Bioinformatyka
  • Projektowanie nowoczesnych szczepionek
  • Kultury tkankowe in vitro
  • Biochemia

Dane kontaktowe:

grzegorz.kosior@uni.opole.pl