dr Elżbieta Słodczyk

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Doktor nauk rolniczych
 • Magister chemii ze specjalnością agrobiochemia

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce: adiunkt

Tematyka badawcza:

 • Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne,
 • Energia geotermalna i wpływ jej pozyskiwania na środowisko przyrodnicze,
 • Emisje amoniaku ze źródeł rolniczych,
 • Redukcja zanieczyszczeń obszarowych

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • Biologiczne oczyszczanie ścieków – przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 • Analiza emisji gazów ze źródeł rolniczych i na składowiskach odpadów;
 • Bariery denitryfikacyjne i biogeochemiczne w redukcji zanieczyszczeń obszarowych.

Prowadzone zajęcia:   

 • Analiza instrumentalna płynnych mediów,
 • Sieci i instalacje sanitarne,
 • Sieci i instalacje wodno – kanalizacyjne,
 • Ekohydrologia,
 • Chemia środowiska                

Zainteresowania:

ekologiczne aspekty zmian klimatycznych, obserwacje przyrodnicze
w naturalnie funkcjonujących ekosystemach, turystyka ekologiczna

Dane kontaktowe:

E-mail: eslodczyk@uni.opole.pl
Tel. 774016690
Instytut Inżynierii Środowiska I Biotechnologii
Dmowskiego 7/9
45-365 Opole
Pok. 109