Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego
„Biogaz jako element współczesnej gospodarki”
23-24 marca 2023 r., Opole

 

W dniach 23-24 marca 2023 roku w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego, zorganizowano międzynarodowe seminarium naukowe „Biogaz jako element współczesnej gospodarki”. Współorganizatorami wydarzenia była firma EKOAMRET Sp. z o. o., Fundacja Śląskie Magazyny Energii oraz Opolski Festiwal Nauki. Patronat nad wydarzeniem sprawowała Fundacja Zielony Feniks. Seminarium miało na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy, nowych rozwiązań oraz perspektyw i kierunków rozwoju obszarów związanych z biogazem, a także wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Tematyka seminarium:

  • strategie rozwoju biogazowni
  • biogazownie – technologie i praktyka
  • biometan – cele i wyzwania
  • rynek biogazu i biometanu
  • zagospodarowanie pofermentu
  • pozyskiwanie biogazu ze składowisk
  • biogaz ekologicznym źródłem wodoru
  • biogaz w aspekcie administracyjnym

W pierwszym dniu seminarium odbyły się 4 sesje, w trakcie których przedstawiono łącznie 24 referaty, co stanowiło podstawę do dyskusji. Słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu zdalnie – przez platformę streamingową oraz  stacjonarnie – w auli budynku Collegium Biotechnologicum, mieszczącej się przy ul. Kominka 6a, 45-032 Opole.

Seminarium otworzyła Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, przedstawiając zaproszonych gości oraz problematykę seminarium. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Jan Cebula (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku), omawiając ostatnie postępy w produkcji i wykorzystaniu biogazu.

Pierwszą sesję prowadziła prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek rzeczywisty PAN. Prelegentami byli: Michał Ćwil (ENERGY – Zalesie sp. z.o.o.), Grzegorz Siemiątkowski (WTT Innowacje Sp. z o.o. Sp. k., Opole), Mariusz Tekliński (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Opole), Tomasz Ciesielczuk (UO). 

Drugą sesję prowadził dr hab. inż. Jan Cebula (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku). Prelegentami byli: Pavel Král (Oczyszczalnia ścieków Hradec Králové, Czechy), Stephan Hinterberger (Müller Umwelttechnik GmbH, Austria), Michał Hyrycz (Aquanet Spółka Akcyjna), Dariusz Wereszczyński (Ekoamret Sp. z o. o.), Iwona Jelonek (Uniwersytet Śląski, Katowice), Janusz Gładysz (Śląskie Magazyny Energii), Jacek Walski (Prezes Fundacji Zielony Feniks).

Trzecią sesję prowadził dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO. Prelegentami byli: Oleksandr Tashyrev (UO), Vira Hovorukha (UO), Ivan Simeonov (Bulgarian Academy of Sciences), Tetiana Ivanova (National Academy of Sciences, Ukraine), Mykhailo Baranovskyi (National Aviation University, Ukraine), Hennadiy Zhuk (National Academy of Sciences, Ukraine).

Czwartą sesję prowadził prof. dr Oleksandr Tashyrev. Prelegentami byli: Sergey Zhadan (Poltava State Agrarian University, Ukraine), Iryna Honcharenko (Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine), Iryna Potochylova (Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine), Yevhenii Shapovalov (National Center of Junior Academy of Science of Ukraine).

Obrady zamknął dr inż. Dariusz Suszanowicz, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Uniwersytetu Opolskiego.

W drugim dniu seminarium odbył się wyjazd do Biogazowni Energy-Zalesie Sp. z o.o. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami funkcjonowania biogazowni oraz zobaczenia poszczególnych elementów instalacji wraz z oprogramowaniem sterującym.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą (Austria, Bułgaria, Czechy, Ukraina). Do uczestników należeli między innymi naukowcy, przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, firmy i przedsiębiorcy, studenci oraz wolni słuchacze. Łącznie audytorium liczyło ponad 200 osób.