dr inż. Adam Sudoł

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • inżynier informatyki, specjalność: systemy internetowe, uczelnia: Politechnika Opolska, 2001
 • magister inżynier informatyki, specjalność: sieci komputerowe i systemy baz danych, uczelnia: Politechnika Opolska, 2003
 • doktor w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, uczelnia: Politechnika Wrocławska – 2013

Tematyka badawcza:

 • przetwarzanie obrazów cyfrowych,
 • korelacyjna identyfikacja obiektów latających,
 • zarządzanie kolorem

Doświadczenie zawodowe:

W ramach prowadzonego kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczne doprowadziłem do uruchomienia zajęć w zakresie następujących przedmiotów:

 • podstawy procesów poligraficznych (I/II)
 • pracownia prepress
 • komputerowe wspomaganie pracy poligrafa
 • zarządzanie kolorem

Od momentu uzyskania w 2013 roku stopnia naukowego doktora informatyki wypromowałem 29 inżynierów i jednego magistra inżyniera. Od 2003 roku nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Poligraficzne – Adam Sudoł”, w ramach której wykonuję usługi, które są praktycznym odzwierciedleniem treści większości zajęć, jakie prowadzę na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywałem następujące rodzaje usługi:

 • konfiguracja, montaż oraz testowanie zestawów komputerowy do różnych zastosowań (biurowych, graficznych, gamingowych),
 • na potrzeby agencji reklamowej – projektowanie oświetlenia umożliwiającego prawidłowy dobór oraz obserwację kolorów reprodukowanych różnymi technikami druku,
 • na potrzeby biura rachunkowego – projektowanie oraz instalacja sieciowego okablowania strukturalnego oraz elektrycznego niezbędnego do prowadzenia usług księgowych na najwyższym poziomie jakościowym oraz konkurencyjnym. Projektowanie, konfigurowanie oraz wdrażanie usług sieciowych związanych z zabezpieczeniem danych przechowywanych na serwerach biura,
 • na potrzeby wydawnictwa oraz drukarni – przeprowadzenie analizy jakości przygotowania materiałów do druku oraz zgodności z obowiązującymi normami branżowymi,
 • kalibrowanie oraz profilowanie monitorów wykorzystywanych do obróbki oraz korekcji obrazów cyfrowych, jak i przygotowania materiałów do druku,
 • linearyzacja oraz profilowanie prooferów cyfrowych z uwzględnieniem różnych procesorów rastrowych
 • linearyzacja i profilowanie drukarek atramentowych i laserowych na zgodność ze standardem europejskiego druku offsetowego ISO Coated v. 2
 • kalibrowanie skanerów do materiałów refleksyjnych oraz przezroczy

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • fizjologia widzenia,
 • fotografia cyfrowa,
 • reprodukcja kolorów,
 • zarządzanie kolorem,
 • publikacje elektroniczne

Prowadzone zajęcia:                   

 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Informatyka i systemy informatyczne
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Podstawy Procesów Poligraficznych I
 • Podstawy Procesów Poligraficznych II
 • Pracownia Prepress
 • Projektowanie stron internetowych
 • Przetwarzanie i obróbka obrazów cyfrowych
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

Zainteresowania:

płetwonurkowanie rekreacyjne i techniczne, fotografia podwodna, kolorymetria

Dane kontaktowe:

dasiek@uni.opole.pl