dr hab. inż. Alicja Kolasa – Więcek, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, 1998 r.
 • Doktorat: Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, 2003 r.
 • Habilitacja: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014 r.

Tematyka badawcza:

 • Modelowanie i prognozowanie w zakresie szerokiego spektrum problemów środowiskowych
  ze szczególnym uwzględnieniem problemów emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
 • Badanie wpływu antropogenicznych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan jakości powietrza atmosferycznego w Polsce i krajach europejskich
 • Badanie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

Problematyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego; urządzenia i procesy w ochronie środowiska; wpływ zakładów przemysłowych na środowisko naturalne; zagadnienia związane z ochroną powietrza; zanieczyszczenia z procesów energetycznych; zanieczyszczenia z transportu; stan środowiska naturalnego

Prowadzone zajęcia:    

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona przyrody
 • Ochrona środowiska
 • Ekologiczne podstawy rolnictwa
 • Nature protection

Zainteresowania:

Zdrowy styl życia, wędrówki górskie, jazda motocyklem, wyścigi samochodowe, nurkowanie, dyplom szkoły muzycznej I-ego stopnia, muzyka klasyczna, klasyka rocka, literatura podróżnicza.

Dane kontaktowe:

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski
ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole
tel. +48 77 401 6681
akolasa@uni.opole.pl