dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1998 r.
 • Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2007 r.
 • Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2016 r.
 • 2002 r. – studia podyplomowe w zakresie Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • 2002 r. nadal – posiadane uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 • 2005 – nadal – Pełnomocnik Rektora UO ds. ochrony radiologicznej.
 • 2016-2018 Kierownik Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej.
 • 2018-2019 Dyrektor Instytutu Biotechnologii.
 • 01.11.2018 – 01.09.2019 – Pełnomocnik Rektora UO ds. dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
 • 2019 – nadal – Kierownik Katedry Biotechnologii.
 • 2019 – nadal – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

Tematyka badawcza:

 • Badania radioekologiczne.
 • Badania zawartości Rn-222 w powietrzu i wpływu parametrów fizycznych środowiska na jego emanację z gleby.
 • Modelowanie transportu radionuklidów w glebie i innych składnikach środowiska.
 • Ocena jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego.
 • Badania lepkości płynnych artykułów spożywczych i kosmetyków.
 • Badania starzeniowe kosmetyków.

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • badania właściwości fizykochemicznych żywności i kosmetyków,
 • technologia kosmetyków,
 • badania aktywności izotopów promieniotwórczych w środowisku,
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych jako znaczników przemieszczania
  się zanieczyszczeń w środowisku,
 • biomonitoring środowiska,

Prowadzone zajęcia:                   

 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym,
 • Opracowanie i analiza danych doświadczalnych,
 • Techniki radiacyjne w przemyśle spożywczym,
 • Technologia informacyjna,
 • Wprowadzenie do badań naukowych,
 • Analiza i ocena jakości żywności,
 • Metody badania preparatów i surowców kosmetycznych.

Zainteresowania:

turystyka górska

Dane kontaktowe:

agna@uni.opole.pl